Het idee

Background
“Hoe kan ik de zelfredzaamheid vergroten van ondernemende mensen in economisch zwakke landen?”

Tijdens het vijfde bezoek aan het economisch straatarme, politiek instabiele, maar qua natuur en cultuur impossante Nepal, besloot Straid-initatiefnemer Marcel Rector zich tijdens zijn volgende bezoek als vrijwilliger in te gaan zetten voor de Nepalezen.

Eind 2006 vertrok hij voor 4 maanden naar Nepal. Van een Nederlandse stichting, Children's Home Dharan, kreeg hij de uitdaging mee verander- en organistiekundige kennis en ervaring te delen met het management van een lokale NGO. Deze NGO, de Society for Helpless Children Dharan, steunde onder meer twee kinderhuizen financieel en organisatorisch. Er werd gewerkt aan de communicatie tussen Nederland en Nepal, maar ook aan de samenwerking tussen de lokale organisaties.

Het verblijf was een boeiende leerervaring voor alle betrokkenen. De vraag hoe de geboden hulpverlening effectiever kon was menigmaal onderwerp van gesprek. Zowel met de lokale bevolking als met de alom aanwezige buitenlandse hulpverleners.

Conclusie was dat de geboden hulpverlening vaak wel noodzakelijk was, maar de uitvoering effectiever, meer vanuit de lokale culturele waarden en normen, zou kunnen. En dat leek te gelden voor het grootste deel van de hulpverlening, zowel door overheden als vanuit particuliere initiatieven, aan ontwikkelingslanden. De geboden steun is nogal eenzijdig en projecten gericht op economische zelfredzaamheid zijn ondervertegenwoordigd. Dus een nieuw initiatief zou zich daarop kunnen richten.

Economische activiteit, gericht op geldstromen vanuit andere landen, is van groot belang voor een ontwikkelingsland. Dat genereert werkgelegenheid en inkomsten. Scholing en opleiding, een traditionele vorm van ontwikkelingshulp, heeft immers pas zin als aansluitend passend werk beschikbaar is. De kennis en het geld blijft dan in het land en kan, tezamen met de kennis en ervaring van andere wereldburgers, worden gebruikt voor de opbouw! Duurzame export van lokale producten leek een mooie aanvulling op de bestaande hulpverlening.

Na terugkomst besloot Marcel zijn ideeën om te zetten in daden. Want nog altijd geldt: 'the proof of pudding is in the eating'. Een boeiende zoektocht naar effectieve hulpverlening, gericht op zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en economische groei.