Toekomst

Background
Bouwen aan de toekomst

In de eerste helft van 2008 was Straid een 'slapend' bedrijf. De inkomsten uit 2007 waren geïnvesteerd in de ontwikkeling van Straid en voor het levensonderhoud waren andere inkomsten nodig. Wel werd in de 'vrije tijd' gewerkt aan de organisatie en kwam een klankbordgroep, bedoelt voor de oprichting van een charitatieve stichting, geregeld bijeen.

Financiering van de beoogde stichting (Stichting The Real AID, afgekort Straid) dient primair uit de inkomsten van Straid BV plaats te gaan vinden. We wilden niet dat de stichting afhankelijk zou worden van giften of subsidies, aangezien dat een bedreiging van de continuïteit kan zijn. En dat kan betekenen dat we ons duurzaamheidsstreven los moeten laten.

Doel van de stichting is naast bevordering van de economie vanuit Straid BV, ook duurzame verbeterprojecten in ontwikkelingslanden te kunnen initieren. Zo heeft Straid een commercieel en ideeel gezicht!

De stichting Straid is op 11 december 2009 opgericht en heeft 2010 gebruikt om zich te verdiepen in de mogelijkheden: Wat is effectief, welke projecten leiden tot duurzame verbeteringen, hoe wordt afhankelijkheid voorkomen? De stichting handelt geheel zelfstandig en Straid BV heeft geen invloed op het beleid.

De afgelopen twee jaar sloten een aantal enthousiaste en betrokken mensen zich aan bij Straid, om gezamenlijk onze droom te verwezenlijken.

Straid wil en moet verder groeien om levensvatbaar te blijven. Daarom zijn we voortdurend op zoek naar mensen en initiatieven die daarbij kunnen helpen. Mensen die een bijzondere band met een ontwikkelingsland hebben en iets willen doen voor de bevolking. Straid nodigt je uit je kennis, ideeën en ervaringen te delen met Straid. 'Samen sterk' is hier zeker van toepassing!