Y'abal weefgoed

Background
Hoop doet leven: Y'abal handicrafts

Hoop doet leven, want hoop doet weven – dat is in een notendop waar Y’abal Handicrafts voor staat. Y’abal betekent dan ook “hoop” in een maya-taal. Y’abal Handicrafts, een kleine onderneming in Guatemala, biedt hoop – hoop op een duurzamer bestaan. Aan Maya-vrouwen, en hun gezinnen, op het Guatemalteekse platteland. Vrouwen die dikwijls met heel wat problemen en zorgen te kampen hebben, maar met volle overgave en trots hun lot in eigen handen nemen.

Y’abal Handicrafts biedt de vrouwen ondersteuning. Daarbij richt Y’abal Handicrafts zich specifiek op een ritueel onderdeel van het dagelijkse leven van veel Guatemalteelse vrouwen: hun weefkunst. Ook al worden Maya-wevers en weefsters over de hele wereld geroemd als getalenteerde textielkunstenaars, de meerderheid leeft in extreme armoede.

Door hun weefproducten voor een eerlijke prijs in te kopen en nationaal en internationaal te verkopen, biedt Y’abal Handicrafts een nieuwe, en welkome, bron van inkomsten voor de vrouwen en hun gezinnen. Behoudt en promoot Y’abal Handicrafts een eeuwenoude traditie die door massaproductie dreigt te verdwijnen. En leert Y’abal Handicrafts deze vrouwen om weer trots te zijn op hun afkomst en cultuur.