Straid denken

Background
Voordenken, doen en nadenken: eenvoud en visie

De naam Straid is afgeleid van het Engelse 'straight', wat recht of direct betekent. Maar 'straight' kan ook worden vertaald met 'rechtvaardig' en 'eerlijk'. En al deze betekenissen karakteriseren de doelstellingen van Straid.

Een rechte lijn ('straight line') verbindt twee punten via de korste weg. Dat leert iedereen op school bij wiskunde. En dat is onderdeel van de visie van Straid: Op de meest directe manier, zonder kostbare en vertragende omwegen, de welvaart in ontwikkelingslanden verbeteren via het vergroten van de werkgelegenheid en export. Straid gaat verder dan 'fair trade' (eerlijke handel) en streeft naar 'eerlijke directe handel' (fair direct trade).

Straid wil niet de hele wereld verbeteren, maar wel een stukje van die wereld. Gelijkgestemde mensen op gelijkwaardige basis uit verschillende 'werelden' bijeenbrengen, zoals ons logo symboliseert. Gestaag groeien en realistisch blijven is cruciaal. En blijven geloven in wat je doet. Direct, eenvoudig, duurzaam, menswaardig, verantwoord en vooral gezamenlijk zijn de bouwstenen van onze denkwijze.

We zijn van mening dat we via de ideële weg en het commerciele pad als treinrails hetzelfde doel kunnen bereiken. De commercie maakt het mogelijk voltijds tijd in Straid te investeren, zodat de kans toeneemt onze ideële doelen te verwezenlijken.